Mozilla-browseren er kommet i tre nye versioner i de sidste uger. Okay, to og en halv så da... Først kom Mozilla 1.1 og Netscape 7.0 og i går også Mozilla 1.0.1. Bemærk at Netscape 7.0 er baseret på Mozilla 1.0.1 og IKKE på Mozilla version 1.1!

Nyt i version 1.1 af min yndlingsbrowser, er bl.a. "Site Navigation Bar". Har man brugt de Mozilla "milestone releases" der blev frigivet før den endelige udgave af Mozilla 1.0 blev udsendt i juni, kender man måske allerede denne bar. Den blev dog fjernet fra den endelige version 1.0 af browseren, vistnok pga. dårlig indflydelse på browserens opstart-performance og en ikke alt for god integration med "tabbed browsing" featuren. Jeg er ikke helt sikker på at alle disse problemer omkring den egentlig er blevet løst, men alligevel synes jeg det er et velkomment comeback. "Site Navigation Bar" er en af de features som skiller Mozilla ud fra mængden, bare skal man (desværre) selv sørge for at slå den til (View --> Show/Hide --> Site Navigation Bar). Og hvad bruges "Site Navigation Bar" så til ? Ja, det er faktisk sådan at HTML-standarden angiver en række forskellige LINK-tags man kan angive i HEAD-delen af sit HTML-dokumentet; LINK-tags som f.eks. kan pege frem og tilbage i en serie af dokumenter (f.eks. sider i en artikel eller flere hits i en database søgning), pege til toppen i et hieraki af sider, til et indeks eller til en email-adresse for "author". Mozilla samler disse links i sin "Site Navigation Bar" som frem, tilbage, top, index, author (osv) knapper. Det er ikke voldsomt mange sites endnu som sætter disse tags, men der skal nok være nogle Mozilla- og standard-glade folk som begynder at sætte dem ind flere steder. En anden overraskende nyhed i Mozilla 1.1 er support for non-standard MARQUEE HTML-tagget, kendt (og hadet af mange) fra Microsofts Internet Explorer. Det har ellers generelt ikke været Mozilla.org's politik at understøtte non-standard ting, medmindre der ikke er nogen standard-måde at opnå det samme på, og det har da også ført til heftig debat blandt Mozilla's brugere at dette tag nu er understøttet. Marquee-effekten kan laves med standardiseret Javascript (DOM-baseret DHTML), men måske synes Mozilla-folkene at det var lidt for omstændigt arbejde at pålægge webdesignerne? Ingen af ovenstående to nyheder er i øvrigt nævnt i Whats New sektionen af Mozilla 1.1's Release Notes. Er der mon flere skjulte nyheder gemt i 1.1?

Undrer du dig over at Mozilla.org udsender to versioner af deres browser næsten samtidig, og Mozilla version 1.1 endda før version 1.0.1 ? Mozilla.org regner faktisk selv Mozilla 1.0.1 som den nyeste stabile Mozilla-browser, mens Mozilla 1.1 er en udviklingsversion på vej mod en senere stabil version. De to serier, 1.0.x og 1.x, udvikles faktisk parallelt. I første "serie" (branch) er det dog kun kritiske fejl der rettes, mens nye features der potentielt også kunne introducere nye problemer kun ligges ind i sidste! Der er da heller ikke lavet en velkomst start-side og guide til Mozilla 1.1 tilsvarende dem der er lavet til Mozilla 1.0.

Links: Mozilla.org, Download seneste stabile Mozilla, Download Mozilla udviklingsversioner, Whats New in Mozilla 1.1 (Release Notes), Welcome to Mozilla 1.0!, A Guide to Mozilla 1.0, MozillaZine, MozillaNews, Netscape Browser Central, Mozdev.org, XUL Planet, Link types @ W3C's Basic HTML data types (se også), Hvorfor er det nu jeg kan lide Mozilla?.

Comments

Write a comment... 

 

There are no comments to this post

Only Name and Comment are required fields when commenting here. If you specify your email address, everyone will be able to find it at your comment. However your email will only be directly visible when hovering over your name, and in the code behind it will not look like an email address. So the risk of bots harvesting email addresses here, should be minimal. But again, you are free to leave the email blank when commenting.

If you tick Remember me, your name, email and homepage address will be remembered and prefilled at your next visit (Uses a cookie when ticked).

Full URLs (starting with "http://" or "https://") in comment text will be converted into active links when comment has been verified by a human as not being spam. Comments that looks too much like spam, will immidiately/proactively be rejected by the system and never reach a human eye.